Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Hva du kan gjøre selv


Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Det er tre ting du kan gjøre på egen hånd som kan gjøre det lettere å lære Alexanderteknikken:
  • bli kjent med din egen anatomi
  • lære deg å bruke «aktiv hvilestilling»
  • trene opp evnen til selvobservasjon

Anatomi
Feil bruk av krefter har ofte sammenheng med (ubevisst) feil oppfatning av hvordan kroppen henger sammen. Noe av det nyttigste du kan gjøre for å rydde opp i "misforståelsene" er å bli kjent med skjelettet, og særlig bli bevisst hvor leddene er.
Du kan studere anatomiske plansjer og modeller av skjeletter, og du kan undersøke din egen kropp. Du har jo skjelettet med deg hele tiden. Prøv å få en så klar forestilling som mulige av formen på knoklene og hvor leddene er.
Ta så denne nye oppmerksomheten med i bevegelsene du gjør. Når du beveger deg vil hjernen planlegge bevegelsen og integrere den "nye" informasjonen i kroppsoppfattelsen.
Her kan du lese mer om skjelettet.

Aktiv hvilestilling
Det enkleste du kan gjøre helt fra begynnelsen er å legge deg ned i "aktiv hvilestilling". Unødvendige spenninger gjør at du presser kroppen sammen. "Aktiv hvilestilling" er ideell for å gi slipp på unødvendig spenning og tillate lengde og bredde i kroppen.
Ligg i aktiv hvilestilling som en daglig rutine, ikke vent til du blir utslitt. Det er ikke bare en hvilestilling, men kan også være forberedelse til aktivitet.
Ligger du i aktiv hvilestilling regelmessig vil det støtte endringene som timene setter i gang. Du får mer ut av timene.
Etterhvert vil du lære å bringe inn mer oppmerksomhet slik at "aktiv hvilestilling" blir en anledning til bevisst øving på Alexanderteknikken.
Her kan du lese mer om aktiv hvilestilling.

Selvobservasjon
Alexanderteknikk innebærer å bruke oppmerksomheten. Du må være oppmerksom for å kunne endre vaner. I Alexanderteknikken er vi ute etter å utvide oppmerksomhetsfeltet og inkludere både oss selv, omgivelsene våre og det vi holder på med.
Oppmerksomhet er nødvendig for å bli bevisst uvaner. Uvaner høres kanskje kjedelig ut, men når du har holdt på med Alexanderteknikken en stund vil du feire hver gang du oppdager uvaner du ikke visste du hadde. Det er som penger i banken. Noe du kan bruke senere.
I Alexanderteknikken er vi spesielt ute etter å observere hvordan vi setter i gang bevegelse. Alexanderteknikken handler om sammenhengen mellom tanke og bevegelse, mellom intensjon og aksjon.
Her kan du lese mer om selvobservasjon.


Tilbake til
Tips & artikler