Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Pust

Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Ingen kan lære deg å puste. Heldigvis behøver du ikke å lære det. Å puste er innebygget og medfødt.

Du puster for å få oksygen til forbrenningen og for å bli kvitt avfallsstoffer. Prosessen reguleres av nervesentre i hjernestammen og fungerer best overlatt til seg selv.


"Riktig" pust
I for eksempel yoga, pilates, i noen terapiformer og i meditasjon, brukes pusten på en spesiell måte. I den sammenhengen brukes pusten som et nyttig hjelpemiddel. Dette må ikke forstås som en "riktig" måte å puste på. En "riktig" måte å puste på finnes ikke. Har du en forestilling om at du må puste på en bestemt måte, er ikke pusten lenger fri til å tilpasse seg ditt behov her og nå. Det eneste absolutt riktige for pusten er at den er fleksibel.

Naturlig pust
Du kan lære noe om hva som er naturlig pust ved å observere små barn. Legg hånden på ryggen til et lite barn og kjenn hvor levende den er. Pusten er i hele kroppen.
Pusten er som ei elv som renner der den slipper til. Den tilpasser seg etter forholdene. Det beste du kan gjøre for pusten er å legge forholdene til rette. Det er akkurat det Alexanderteknikken gjør. En av de tydeligste effektene av Alexanderteknikken er friere og dypere pust. Da Alexander begynte å undervise på 1890-tallet ble han kalt for "the breathing man".

Hemninger
Hvis du har problemer med pusten er det fordi du gjør noe som hemmer den. Normalt vil det bety at du har unødvendige spenninger. Alt av unødvendig spenning hemmer pusten. Sansynligvis er det snakk om spenninger du er så vant med at du ikke engang kjenner at du har dem. 
Det er ikke nok å "slappe av". Spenningene vil komme igjen når du beveger deg igjen. Du må lære å bevege deg uten de gamle vanene.

Avlæring
Å endre vaner tar lang tid. Med hjelp fra en alexanderlærer går det mye fortere. Vi alexanderlærere bruker en kombinasjon av berøring og muntlig instruksjon når vi underviser. Du blir bevisst muligheten du har for å bevege deg uten unødvendig spenning.
Du lærer hvordan du kan bevege deg med rom nok til pusten.

Alexanderteknikken kan du
bruke i alle situasjoner. Å bevege seg uten unødvendige spenninger blir en del av dagliglivet. Da vil også pusten din være fri.

Til toppen av siden

Tilbake til
Tips & artikler