Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Alexanderteknikk og trening

Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Tren intelligent
Alexanderteknikken bedrer kvaliteten på treningen. Når du mestrer Alexanderteknikken kan du sikre kvalitet i bevegelsene dine.


Trening blir læring
Ved hjelp av Alexanderteknikken blir hver treningsøkt en mulighet for å lære å mestre egne spenninger. Når du kan trå til på en ergometersykkel uten å stramme i nakke og skuldre, betyr det erfaring og kunnskap til å kunne la være å spenne nakke og skuldre i en stress-situasjon.


Du ser sammenhengen
Oppmerksomhet på hele kroppen gjør at det som læres kan overføres til andre aktiviteter. Det du lærer av å gjøre en øvelse bra, kan du bruke til å utføre andre øvelser bra.
Du kan også overføre det til aktiviteter utenom treningen. Å løfte vekter med god teknikk har overføringsverdi til å skrive på pc med god teknikk.


Unngå negativ trening
Trening kan gi negative effekter hvis kvaliteten er for dårlig.
Når belastningen øker, forsterkes også eventuelle unødvendige spenninger. Feil trening kan gjøre uvaner enda mer inngrodde. Alexanderteknikken hjelper deg til å unngå at du øver på dine uvaner.


Ikke kast bort kreftene
Hensikten med Alexanderteknikken er alltid bare å bruke det som er nødvendig av krefter. Mange anstrenger seg unødvendig i den tro at det er «bedre». Bruker du kraft nok til å løfte 20 kilo når du bare skal løfte 15, øver du bare inn nye uvaner. Den ekstra anstrengelsen gir ikke hensiktsmessig bevegelser og er unødvendig belastning for kroppen.


Tren for livet
Hensiktsmessig bruk av krefter gir effektive og grasiøse bevegelser og god balanse. Når effektive og grasiøse bevegelser preger treningen vil det også prege måten du beveger deg på ellers.


Kjenn deg selv
Alexanderteknikken finstiller den proprioseptive sansen. Det innebærer også økt følsomhet for når du trenger hvile. Du vil oppleve klarere hva som er ditt behov for restitusjon.


Yoga, pilates, tai chi
Prinsippene i Alexanderteknikken passer veldig godt å anvende i treningsformer som yoga, pilates eller tai chi.


Spørsmål
Ring meg på
mobil 41 41 90 96
eller sende epost til  halvard@alexanderinfo.no
Til toppen av siden