Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
De fem første timene


Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Jeg tilpasser undervisningen til hver enkelt ut ifra funksjonsnivå og interesser, derfor er det ingen som følger helt samme opplegg. Men de fem-seks første timene pleier ofte å ha noen likhetstrekk.

Innhold

I løpet av de første fem-seks timene vil vi vanligvis vært innom alle grunnleggende aktiviteter, som det å sitte, stå, gå, strekke seg etter noe, snu seg, bruke øynene, bøye seg ned og å løfte.
Du vil også ha fått kjennskap til prinsippene i Alexanderteknikken, selv om jeg vanligvis ikke benytter meg av terminologien til å begynnne med.


Du vil få høre om anatomiske fakta det er nyttig kjenne. Vi begynner med hodet, fordi det er viktigste del av kroppen, så ryggsøyle fordi det er selve kjernen, deretter bekken og beina fordi de er del av det vektbærende systemet, og til slutt armer og hender.


Timens struktur
Vanlig struktur på timene er at vi gjør ulike aktiviteter i begynnelsen og  på slutten av timen, og at du ligger på benken en stund midtveis. Noen ganger  blir opplegget et helt annet,
f.eks vil noen med mye smerter kanskje ligge på benken store deler av timen, mens andre som er interessert i spesielle aktiviteter har en mer aktiv time.
Du kan selv foreslå ting du ønsker å jobbe med. Husk å stille spørsmål underveis!

Ferdigheter
I løpet av de første timene vil du få erfaring i det å observere deg selv i bevegelse. Det er viktig at du begynner å gjøre det også utenom timene. Bruk noe tid hver dag til å observere deg selv i noe du gjør.
Du vil også lære hvordan du kan benytte deg av "aktiv hvilestilling". Å ligge i "aktiv hvilestilling" er det enkleste og mest effektive du kan gjøre til å begynne med. Her kan du lese mer om aktiv hvilestilling.

Tilbake til
Tips & artikler