Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
De tyve første timene
- og veien videreAlexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

I løpet av de første 20 timene har du begynt å ta i bruk Alexanderteknikken på egen hånd. Det kan være en fordel å velge seg en bestemt aktivitet for å prøve ut Alexanderteknikken mer systematisk, gjerne noe du gjør daglig. Da er det lettere å huske å være oppmerksom.

Velg selv
De vanligste bevegelsene du gjør, som å stå, sitte og gå, vil alltid være aktuelle å bruke i timene, uansett hvor mange timer du har hatt. Men etterhvert er det en stor fordel om du selv kan foreslå hva du vil jobbe med på timen.

Smerter/rehabilitering
For deg som har mye smerter og/eller er i en rehabiliterings-fase, vil vi tilpasse graden av aktivitet i timene etter dagsformen.
Når du bruker mindre spenning for å bevege deg vil du gradvis kunne bevege deg mer. Samtidig lærer du å utnytte Alexanderteknikken for effektiv avspenning og hvile.

Skrive og lese
Når du holder på med Alexanderteknikken kan du alltid oppdage nye ting. Det kan være en god idé å ta notater. Ved å skrive ned det du får av nye innsikter, samler du mer og mer erfaring. Senere kan du lære av det du selv har skrevet, og så er det fint å kunne se tilbake på hvor store framskritt du har gjort.

Når du begynner å nærme deg tyve timer kan du få stort utbytte av å lese ei bok om Alexanderteknikken. Da får du andre ord på det du har opplevd i timene. Å kjenne til teorien og de viktigste prinsippene gir deg et mer bevisst forhold til det du har lært.

Utfordringer
Når du har begynt å ta i bruk Alexanderteknikken vil du før eller senere møte situasjoner der det å tenke Alexanderteknikk ikke er så lett. I situasjoner der du behøver teknikken mest kan det være mest krevende å bruke den. En viktig del av læringsprosessen er å tilpasse bruken av Alexanderteknikken til situasjonen, prøve ut forskjellige tenkemåter og finne ut hva som fungerer.

Uavhengighet
På ett eller annet tidspunkt vil det være naturlig å redusere timefrekvensen. Når du har time bare annenhver uke må du ta større ansvar selv. Det kan være bra for læringsprosessen.
Å ta noen timer med en annen lærer kan du også lære mye av. Å få høre det samme sagt på en litt annen måte gir ofte ny innsikt.

Du bestemmer selv når du vil slutte å ta timer. Du kan komme tilbake når som helst for å ta en oppfriskningstime, eller for å lære mer.
Å lære Alexanderteknikken ligner det å lære å spille et instrument, du blir aldri utlært.

Tilbake til
Artikler