Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Din første time

Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Du har omsider gjort avtale om en første time i Alexanderteknikk. Hva skjer i den første timen?

Samtale
Timen begynner med en samtale. Jeg legger opp undervisningen etter hva din situasjon er, derfor vil jeg høre litt om deg og din bakgrunn.


Kommer du på grunn av fysiske problemer vil jeg gjerne vite om eventuelle begrensninger i hva du tåler av bevegelser eller belastninger. Det må vi ta hensyn til i timene.
Mange som kommer til Alexanderteknikken har prøvd "alt". Det er ok om jeg får et innblikk i hva du har vært igjennom av behandling. Men jeg trenger ikke alle detaljer. Alexanderteknikk-lærere har ikke medisinsk utdannelse, vi stiller ikke diagnoser. Har du symptomer som kan tyde på noe som trenger lege-behandling vil jeg alltid forsikre meg om at du har oppsøkt lege først.

Aktiviteter
Jeg vil være spesielt interessert i å høre om hva du driver med til daglig og hva slags interesser du har. Normalt vil aktivitetene i de første timene handle om å stå, sitte og gå. Vanligvis vil du også tilbringe en del av timen liggende på en benk. Men har du aktiviteter/bevegelser som du er særlig ute etter å forbedre er det ingenting i veien for å se på det helt fra begynnelsen av.


Berøring
Jeg spør helt sikket om hva du vet om Alexanderteknikken. Om du ikke vet noen ting er det helt greit. Det lille du behøver å vite er at jeg bruker berøring underveis for å veilede deg, og for å overvåke spenning. Noen ganger jobber jeg mer aktivt med hendene for å fremme avspenning, men berøringen er hele tiden ganske lett.


Still spørsmål
Det er bra om du stiller spørsmål underveis. Det er din læring som er det sentrale. Hva slags ideer du har er helt avgjørende. I en første time setter jeg av tid til slutt i tilfelle du har flere spørsmål.


En første time er alltid bare en smakebit. Målet er først og fremst å gi deg en opplevelse av arbeidsmåten. Det er som å ha en første kjøretime og du lærer hva som er brems, clutch og gasspedal. Du får oppleve hvordan det er å sitte bak rattet, men du vil ikke ha ferdigheter til å kjøre på egen hånd.
I en første alexandertime vil du få noen konkrete tips, ofte dreier det seg om enkle men viktige anatomiske fakta. Men det hender også at "lekse" bare blir å tenke over det vi gjorde i timen.

Effekten
Med Alexanderteknikken
begynner du å gjøre bevegelser litt annerledes. Du begynner å omorganisere spenningsmønsteret i kroppen. Det er fint om du kan ta det litt med ro rett etter timen for å la systemet tilpasse seg forandringene.
Effekten av en time i Alexanderteknikk kjennetegnes av avspenning og en følelse av letthet i kroppen. Hvis du opplever ubehag på noen måte er det viktig at du sier fra om det. Jeg vil tilpasse lengden på timen og aktivitetene i timene etter hva du er komfortabel med.

Avslutning
Til slutt tar vi det praktiske rundt betaling og eventuelt avtaler ny time.
Hvis du vil tenke deg om før du avtaler flere timer er det greit. Kom du bare for å prøve denne ene timen håper jeg du har fått en viss ide om hva Alexanderteknikken går ut på.
Det er viktig å være klar over at måten Alexanderteknikken undervises på kan variere fra lærer til lærer. Vi underviser den samme teknikken, men framgangsmåten kan være ulik. Passer ikke min metode kan en annen lærer være bedre for deg.


Videre timer
Velger du å kommer for flere timer vil jeg gi min vurdering av hvordan vi bør legge opp løpet,
men det er du selv som bestemmer når du vil ha time.
Det normale er å ha time en gang i uken. Har du time sjeldnere blir det tungt å komme i gang med læringen. I begynnelsen lønner det seg å ha et par timer i uken de første to-tre ukene.

Det er umulig å spå på forhånd hvordan læringsprosessen vil arte seg. Det eneste som er sikkert er at din egen innsats er helt avgjørende.

Til toppen av siden

Tilbake til
Tips & artikler