Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Styrketrening


Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Det vil kanskje forundre de som ikke har så god greie på Alexanderteknikk at teknikken kan være til hjelp ved styrketrening. Faktum er at uansett hva du gjør er det slik at jo mer kraft du må bruke, jo mer nytte vil du ha av Alexanderteknikken.

Ikke tren på unødvendig muskelspenning
Den vanligste feilen du kan gjøre under styrketrening er å stramme andre deler av kroppen som ikke behøver å strammes. Strammer du unødvendig under trening vil du ha lettere for å gjøre det i andre sammenhenger også. Du vil ende opp med å bruke mer unødvendig muskelspenning til daglig.

Dynamisk organisering
Med Alexanderteknikken fordeles muskelbruken best mulig i muskel-skjelettsystemet. Denne organiseringen av spenning skjer naturlig og dynamisk, og er like aktuell om du bruker frie vekter eller apparater. Selv om du isolerer muskler eller muskelgrupper under trening vil alltid det meste av kroppen være i aktivitet, slik som det er i daglige bevegelser. Ved å ta hensyn til hele kroppen sørger du for at styrken du utvikler blir hensiktsmessig.

Retning, lengde og bredde
Du må ha en riktig forståelse av Alexanderteknikken for å utnytte den i forhold til styrketrening. Du må se bruken av kraft i sammenheng med ønsket om "lengde" og "bredde".
Ideelt bør alle øvelser begynne fra et helt nøytralt utgangspunkt og enhver bevegelse må være fortsettelse av tanken om "retning". All bruk av kraft må balanseres ved å "ta imot" trykket som utvikles ved å tillate mer lengde og bredde i kroppen.
Ved å ha en riktig tenkemåte under treningen øver du på å kunne bruke samme tankegang i forhold til hverdagens utfordringer. Du får mer ut av timene på SATS eller Elixia hvis du kan bruke effektivt den styrken du med slit og svette har tilegnet deg.

Tilbake til
Tips & artikler