Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Ryggsmerter


Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

En undersøkelse publisert i British Medical Journal viser at Alexanderteknikken kan være effektiv mot ryggsmerter.

Kroniske ryggsmerter
Har du vondt i ryggen beveger du deg anderledes enn du ellers gjør. Har du ryggsmerter i lengre tid blir den måten å bevege seg på en vane. Det betyr at du ubevisst planlegger og styrer bevegelser på en måte som er med på å opprettholde situasjonen. Du kommer inn i en ond sirkel der feil spenning fører til mer spenning. Rehabilitering blir vanskelig.
Alexanderteknikken er effektiv mot ryggsmerter fordi den i stor grad går ut på å unngå unødvendige spenninger som forstyrrer koordinasjonen mellom hode og ryggsøyle. Det har vært gjort studier som viser at etter timer i Alexanderteknikk aktiveres pasienters ryggmuskler på en bedre måte.

Akutte ryggsmerter

Har du akutte ryggsmerter vil du normalt ikke være i stand til å være i en læringssituasjon slik undervisning i Alexanderteknikk krever. Du bør derfor vente med å ha timer til smertene har gitt seg noe.
Har du allerede hatt timer i Alexanderteknikk og mestrer teknikken, kan du bruke teknikken til raskere og lettere bevege deg normalt igjen. Å komme raskt i normal bevegelse er avgjørende for rehabilitering ved ryggsmerter.

Preventivt
I tillegg til at du kommer raskere i normal bevegelse betyr Alexanderteknikken at du unngår kompenserende muskelspenninger.
Kompenserende spenninger blir ofte værende lenge etter at smertene har gitt seg og vil hemme rehabilitering, og kan være medvirkende årsak til at ryggsmerter blir kroniske.

Rehabilitering etter operasjon
Noen ganger er operasjon helt nødvendig. Det er heldigvis sjeldent. Legene har blitt flinke til å operere bare når de må. Alexanderteknikken kan ha en positiv effekt under rehabilitering etter operasjon ved å bidra til å gjennopprette normal ryggfunksjon.

Alexanderteknikk-timer

Timene tilpasses dine individuelle behov. Jeg vil hele tiden ta hensyn til eventuelle smerter eller bevegelsesproblemer.

Gå til lege
Husk at Alexanderlærere ikke er helsepersonell. Har du helsemessige problemer bør du ha oppsøkt lege før du tar timer.

Lenker
Artikkel publisert i British Medical Journal i 2008. G
ruppen av pasienter som hadde 24 timer i Alexanderteknikk best ut, men de som hadde kun 6 timer kombinert med trening hadde også framgang.
Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain


Pilotundersøkelse som viser endring i aktivering av ryggmuskulatur etter timer i Alexanderteknikk.

Improvement in automatic Posturral Coordination Following Alexander Technique Lessons in a Person With Low Back Pain


Tl toppen av siden

Tilbake til
Tips & artikler