Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Alexanderteknikk for musikere: uttrykksevne


Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Alexanderteknikk har innvirkning på mer enn bare musikerens muskelspeninger og helse. Alexanderteknikken har direkte og indirekte innvirkning på selve den musikalske prosessen.

Vanemessige reaksjoner
Alexanderteknikken er en metode for å endre vanemessige reaksjoner. Disse reaksjonene kan være like mye "mentale" som "fysiske". Et eksempel kan være hvordan en musiker reagerer på et notebilde han eller hun opplever som "vanskelig". Eller det kan være en reaksjon på et musikalsk element. Å skulle spille sterkere kan for eksempel føre til bruk av mer muskelspenning enn nødvendig. Generelt blir musikalsk intensitet  lett oversatt til unødvendig muskelspenninger.
For musikere som improviserer blir det et spørsmål om hvordan å forholde seg til egne musikalske idéer. Spontanitet forutsetter en viss evne til å fristille seg fra sine private klisjéer. Å bruke Alexanderteknikken vil si  å kunne la være å reagere og la musikken styre, beskrevet i Alexanderteknikken som "non-doing".

Fleksibilitet
Ofte er det forholdet til instrumentet, (eller sangteknikken for sangere), som er en begrensende faktor. Øving betyr å skape vaner, noe som i seg selv kan føre til manglende fleksibilitet. Men teknikken kan også være stereotyp fordi muskel-skjelettsystemet er lite fleksibelt. Den grunnleggende organiseringen, det vil si hvordan muskel-skjelettsystemet organiseres i forhold til tyngdekraften, kan være vanemessig og rigid. I Alexander- teknikken er fokus alltid på en fleksibel grunnorganisering, som i sin tur åpner mulighetene for en fleksibel teknikk i forhold til instrumentet eller stemmen.

Kroppslig gehør
Avlæring av vanemessige spenninger innebærer økt følsomhet for  spenningsforskjeller og andre sanseinntrykk, dvs økt proprioseptiv sans. Dette kan sammenlignes med at du får bedre gehør og kan bedre høre nyanser i tonehøyde og tonekvalitet. For en musiker gir økt propriosepsjon både mulighet for videreutvikling av teknikk, og muligheter til å utvikle større klanglige og musikalske nyanser.

Spørsmål
Har du spørsmål angående Alexanderteknikk for musikere eller vil bestille time, kan du ringe meg på mobil: 41 41 90 96
eller sende epost til:
halvard@alexanderinfo.no

Til toppen av siden

Tilbake til
Tips & artikler