Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Alexanderteknikk for musikere: øving


Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Alexanderteknikken kan hjelpe folk som har det vondt, derfor blir teknikken av mange sett på som terapi. Dessverre gjelder dette også musikere, som kommer for å ha timer først når de får smerter. Men Alexanderteknikken har viktigere og mer grunnleggende roller å spille for musikere, sangere og dirigenter. En av rollene er som hjelpemiddel ved øving.

Ikke øv på dine feil
"Den som øver, øver også sine feil", er det blitt sagt. Musikere må øve mye. Jo mer du øver, jo større er sjansen for at kvaliteten blir lav og at du ikke bare øver det du gjør bra.
Alexanderteknikken har innebygget i seg det å unngå unødvendig muskelspenning, derfor fungerer teknikken som en slags sikkerhetsventil mot det å øve på sine feil. Det betyr ikke at Alexanderteknikken går ut på å gjøre ting "riktig". Det "riktige" kommer av seg selv når du unngår unødvendig spenning.

Utvid perspektivet
Med Alexanderteknikken utvider du oppmerksomheten til å inkludere ikke bare de delene av deg som du bruker til å spille/synge/dirigere. Ikke minst handler Alexanderteknikken om grunnlaget for alle bevegelser: hvordan du organiserer deg selv i forhold til tyngdekrafta. Denne organiseringen blir et bakteppe som du kan vurdere alle andre bevegelser i forhold til. Du får dermed mulighet til å forbedre din sang-, spille- eller direksjonsteknikk helt fra bunnen av.

Lag en plan
Alexanderteknikken går ut på å stoppe og tenke seg om før du handler. Dette gjelder ikke bare bevegelser, men også i en større sammenheng. Vi kaller det å fokusere på "the means-whereby". For en musiker kan det bety å sørge for å ha en klar musikalsk forestilling, eller en klar forestilling om utførelse av bevegelser.
Når du øver musikk er det lett å la seg rive med av musikken og spille i vei uten mål og mening. Alexanderteknikken er et praktisk hjelpemiddel til å kunne "bremse, clutche og skifte gir" mens du øver. Å ha muligheten til å stoppe er nøkkelen til kontroll.

Ta en pause
Viktigheten av å ta pauser når du øver kan ikke overdrives, både korte og lange pauser. Alexanderteknikken gjør deg mer følsom for muskelspenninger, noe som kan gi deg økt bevissthet for når en pause er nødvendig.
Du blir også mer bevisst på balansen i kroppen, særlig balansen av hodet. Hodebalanse er nært knyttet til nivå av oppmerksomhet. Når du blir trett påvirker det balansen. Friere balanse av hodet gjør at du lettere kan ta hensyn til behov for hvile.


Spørsmål
Har du spørsmål angående Alexanderteknikk for musikere eller vil bestille time, kan du ringe meg på mobil: 41 41 90 96
eller sende epost til:
halvard@alexanderinfo.no

Til toppen av siden

Tilbake til
Tips & artikler