Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Alexanderteknikk for musikere

Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Spill levende
Alexanderteknikk brukes av musikere og andre utøvende kunstnere for å
  • bevisstgjøre vaner som hindrer spontanitet og uttrykksevne
  • takle stress og sceneskrekk
  • forbedre teknikk
  • unngå feilbelastning og overbelastning
  • støtte rehabilitering etter skader
  • eie et nyttig øve-verktøy
Alexanderteknikk
Alexanderteknikk er en form for ferdighet. Å lære Alexander- teknikk ligner det å lære å spille et instrument, bare at det er lettere. Instrumentet er din egen kropp, og "spillet" er samspillet mellom tanke og bevegelse.

Timene

I min undervisning legger jeg vekt på å gi erfaringer som du kan gjøre praktisk nytte av. Målet er at du skal kunne ta i bruk det du lærer så tidlig som mulig.
Jeg gir ikke direkte spille- eller sangtekniske instruksjoner. For eksempel er det opp til deg selv å velge hvilken håndstilling du bruker for å holde instrumentet. Min jobb er å veilede i bruken av Alexanderteknikk mens du gjør det du gjør.
Still spørsmål underveis, og si ifra hvis det er noe du er spesielt interessert i å jobbe med!

Med eller uten instrument
Det er ulikt hvor ofte elever tar med instrumentet. Du bestemmer selv hva som passer deg. Ta gjerne med instrumentet på første time. Det kan være bra å spille/synge/dirigere en av de første timene, det gir en ide om hvor du står. Jeg har dessverre ikke piano der jeg underviser. Spiller du piano eller orgel gir jeg av og til timer der instrumentet er.

Læringsprossen
Musikere er vant til å øve og har derfor gode forutsetninger for å lære Alexanderteknikk. Du kan bruke Alexanderteknikken mens du øver og dermed lære raskere. Du vil også finne det nyttig å bruke Alexanderteknikken i aktiviteter utenom musikken.
I begynnelsen vil vi vanligvis bruke en del tid på enkle aktiviteter som å stå, sitte og gå, i tillegg til det å spille, synge eller dirigere.

Min bakgrunn
Jeg har selv bakgrunn som musiker, og er utdannet fiolinist og fiolinpedagog fra Barratt Dues Musikkinstitutt (1987-1991). Jeg hadde min første time i Alexanderteknikk i 1990 og har over 20 års erfaring med å bruke Alexanderteknikken i forhold til det å spille et instrument. Sommeren 2000 fullførte jeg tre års utdannelse som lærer i Alexanderteknikk, og har siden da undervist Alexanderteknikken til musikere, sangere og dirigenter.

Spørsmål
Har du spørsmål angående Alexanderteknikk for musikere eller vil bestille time, kan du ringe meg på mobil 41 41 90 96
eller sende epost til halvard@alexanderinfo.no

Til toppen av siden