Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Kroppsholdning


Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Alexanderteknikk gir bedre kroppsholdning. Men "kroppsholdning" er et ord jeg sjeldent bruker.

Ikke hold
Ordet
"kroppsholdningen" kan gi assosiasjoner til en statisk tilstand. For å fungere godt må du balansere, og god balanse avhenger av at du er bevegelig, at du ikke "holder" deg fast på noen måte. Alexanderteknikken går ut på å holde minst mulig fast, å unngå kropps-"holding".

Ikke posisjon
"Kroppsholdning" forbindes gjerne med "riktig" eller "gal" posisjon. Noen posisjoner er bedre enn andre, avhengig av hva du er i ferd med å gjøre. Men med en gang du har funnet en "riktig" posisjon og prøver å holde den, har du stivnet, og da er balansen ødelagt

Lille speil på veggen der 
Tilsynelatende "god" kroppsholdning er ikke ensbetydende med god balansefunksjon. Mye unødvendig muskelspenning kan foregå som ikke ses fra utsiden. Det er blant annet derfor vi Alexanderteknikk-lærere bruker hendene våre på eleven når vi underviser.
Vanligvis bedømmer vi kroppsholdning bare ut i fra det ytre, det vi kan se. Det fristende å se i speilet og korrigere kroppsholdningen med aktiv muskelspenning. Da legger du bare nye muskelspenninger oppå de gamle. Det er helt unødvendig.

Bruken av deg selv
Et menneske kan ha deformert kroppsform, f.eks krum rygg, på grunn av arv eller sykdom. Personen kan på tross av dette ha en dynamisk muskelbruk som gir optimal funksjon når det gjelder balanse og bevegelse i forhold til forutsetningene. Vi kaller dette god bruk av seg selv. Det er dette Alexanderteknikken dreier seg om.
Kroppsholdning er en konsekvens av hvordan du bruker deg selv. Derfor har små barn vanligvis god kroppsholdning, fordi de har få uvaner, mens voksne som har mange uvaner får dårligere og dårligere kroppsholdning.


Du får det du behøver
Astronauter som oppholder seg i vektløs tilstand må gjøre hard fysisk trening for å holde muskler og beinbygning ved like. Vi mennesker på jorden får den treningen helt naturlig i forholdet til tyngdekraften. Å gjøre øvelser for å få bedre kroppsholdning er derfor overflødig. Du får det du behøver gjennom normal fysisk aktivitet. Hvis kroppsholdningen ikke fungerer må det være fordi du forstyrrer en naturlig prosess. Alexanderteknikken går ut på å fjerne disse forstyrrelsene. Med Alexanderteknikken får du bedre kroppsholdning uten å gjøre øvelser.

Holdning og innstilling
Ordet "kroppsholdning" har også sine gode sider. Det fine med ordet "kroppsholdning" er at "holdning" kan bety "innstilling", hvordan du forholder deg til omgivelsene og dine egne opplevelser og tanker.
Fysisk og mental aktivitet kan ikke adskilles. Hvordan du tenker, føler og reagerer påvirker organiseringen av muskelskjelett-systemet ditt.
Vil du endre kroppsholdning må du tenke annerledes, du må endre holdning.

Til toppen av siden

Tilbake til
Tips & artikler