Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Timebestilling

Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Timebestilling
Ønsker du å avtale time kan du kontakte meg på
mobil 41 41 90 96
eller
epost halvard@alexanderinfo.no

Jeg kan også gi time på nettet om du ønsker det. Jeg bruker vanligvis skype eller zoom.

Smittevernstiltak
  • Jeg planlegger undervisningen med pauser mellom hver elev for å rengjøre og lufte ut lokalet.

  • Overflater og gjenstander som har vært berørt vil bli rengjort/desinfisert mellom hver elev.

  • Elever blir oppfordret til å vaske hendene før timen. Det er vask på toalettene ved siden av kontoret.

  • Jeg har håndsprit tilgjengelig til bruk for elever før og etter timen.

  • Hvis en elev ligger på benken i løpet av timen er benken dekket av engangspapir.
  • Det er ikke lenger påkrevd å bruke munnbind, men jeg bruker munnbind om eleven ikke er vaksinert og oppfordrer eleven til å gjøre det samme. Bruk gjerne munnbind om du føler det er tryggest.   
  • Timen avlyses om jeg eller eleven har symptomer på sykdom. Du skal ikke møte til time om du er i karantene

Adresse
Min kontoradresse er C.J. Hambros plass 7.

Hambros plass ligger ved Oslo tinghus. Nr. 7 ligger på hjørnet mellom Kr. Augusts gate og Pilestredet. Det er en Coop-butikk i første etasje. Inngang til gården er fra Pilestredet, gjennom en port mellom Coop og Baker Nordby. Døren til bygget ligger til venstre innenfor porten. Porten er låst fra kl. 18. Det er ringeklokke både utenfor porten og ved inngangsdøren innenfor.

Jeg har kontor i tredje etasje med utsikt mot bakgården. I tredje etasje går du inn døren og til høyre, forbi tannlegesenteret "gode tenner", og fortsetter til enden av gangen. Mitt kontor er det siste på høyre hånd.

Priser
Individuell undervisning
kr 420.
Studentpris kr 340.

Varighet 50 min. Første time fra 60 til 75 min, samme pris.

Rabatt
Tar du flere timer pr uke betaler du full pris kun for den første timen i uka, deretter redusert pris for resten av timene samme uke.
Pris 340, studenter kr 250.


Betaling
Jeg har ikke betalingsterminal. Faktura sendes pr epost og betaling gjøres via bank. Det må betales for timer som avbestilles på kortere varsel enn 24 timer.
Grunnet koronakrisen aksepteres avbestliling på kort varsel. Føler du deg uvel eller får symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte til time.

Foredrag
Foredrag er gratis for frivillige foreninger og lignende. Varighet fra 45 min til 2 timer, etter avtale.
Foredrag for skoler og bedrifter 1200,- pr time.

Introduksjonskurs for grupper
Fra to timers varighet. Pris etter avtale, avhengig av antall timer og deltakere. Minimum 1 time og 3 deltagere.

Personvern
Nye personvernsregler fra juli 2018.
Personopplysninger (navn og kontaktinformasjon) vil bare oppbevares så lenge du tar timer eller så lenge det er nødvendig av lovpålagte regnskapsmessige årsaker.


Postadresse
Alexanderteknikk Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7
0164 Oslo


Firma
Alexanderteknikk Halvard Heggdal
Org nr 982 826 756