Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Alexanderteknikk og helse

Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

Når det feiler deg noe kan årsaken være enten skade eller sykdom. Men det finnes en tredje årsak som ofte blir oversett, nemlig hvordan du "bruker" deg selv.


Vaner og uvaner
Hvordan du holder deg oppreist og beveger deg er avhengig av innlærte vaner. Mennesker lærer raskt. Derfor er det også lett å lære seg uvaner. Uvanene kan komme allerede når du er ganske ung, og blir mer og mer markert etterhvert som du blir eldre.
En kropp preget av vanemessige spenninger er mindre dynamisk og mindre i stand til å tilpasse seg utfordringer og belastninger.


Usunn kroppsbruk
Uvaner kan gjøre at kroppens styringssystemer for balanse og bevegelse fungerer litt feil, slik at du hele tiden bruker mer krefter enn du egentlig behøver. Litt etter litt, akkurat som vanndråper gjennom mange år kan slite ned en stein, virker den uheldige belastningen inn på din helsetilstand. Aldringsprosessen i muskel-skjelett-systemet skjer raskere. Dette kan du gjøre noe med. Alexanderteknikken innebærer å endre vaner slik at du snur den onde sirkelen.


Nye muligheter
Se på små barn som beveger seg, hvor lett de bøyer seg ned og reiser seg, hvor fritt de beveger armer og bein og hvordan de er engasjert med hele seg i det de gjør. Hvis du har muligheten: legg ei hånd på ryggen til barnet. Kjenn hvordan hele kroppen puster, og hvor levende og dynamisk muskulaturen er. Da kan du kjenne hva jeg er ute etter å oppnå når jeg bruker hendene i en Alexanderteknikk-time. Ved å avlære uvaner kan du få tilbake noe av den dynamiske kroppsbruken du hadde som barn.


Alexanderteknikken kan ha innvirkning ved alle tilstander der kroppsbruk er en faktor. Det kan for eksempel være:
 • spenningshodepine
 • balanseproblemer
 • plager i rygg, nakke, eller skuldre
 • belastningslidelser
 • unødvendige muskelspenninger
 • musesyke
 • skrivekrampe
 • anspenthet og stress
 • pustevansker
 • utfordringer ved graviditet og fødsel
 • rehabilitering etter skade eller sykdom
Forskning publisert i British Medical Journal viser at Alexanderteknikken kan være til hjelp ved kroniske ryggsmerter.


Rehabilitering
Etter sykdom, operasjoner eller skader er det lett å legge seg til uvaner i form av kompenserende muskelbruk og bevegelser. Alexanderteknikken har nettopp som mål å avlære slike uvaner og er derfor verdifull støtte ved rehabilitering.


En hjelpende hånd
Uvaner blir du så vant med at du ikke merker at du har dem. Derfor kan det være avgjørende å få hjelp av hendene til en Alexanderlærer for å bli bevisst hva du gjør.


Generell forbedring
I undervisningen tar jeg hensyn til om du har smerter eller vansker med å bevege deg. Men undervisning i Alexanderteknikk er ikke terapi, og jeg vil ikke forsøke å gjøre noe direkte med helseplager. Fokus er på bedring av kroppsbruken generelt.


Investering i egen helse
Alexanderteknikken virker forebyggende. Hvis du har problemer med muskelspenninger, ryggproblemer eller stress, kan utbyttet av å gjøre kursendringer nå være store om noen år. Å lære Alexanderteknikk er investering i egen helse.


Gratis
Når du begynner å mestre Alexanderteknikken er det helt gratis å ta den i bruk. Du kan bruke den når som helst og hvor som helst. Alexanderteknikken har ingen bivirkninger og den er ikke noe du kan glemme igjen på trikken.


Ikke terapi, ikke terapeut
Merk at Alexanderteknikken ikke er en form for terapi eller behandling, men noe du lærer. Alexanderlærere er ikke helsepersonell. Har du medisinske problemer må du oppsøke lege først.


Spørsmål
Har du spørsmål angående Alexanderteknikk og helse kan du ringe meg på mobil 41 41 90 96
eller sende epost til halvard@alexanderinfo.no


Til toppen av siden